เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)
5 ส.ค. 2559
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมงาน “หว่านวันแม่ ประจำปี 2559”
4 ส.ค. 2559
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมงาน “หว่านวันแม่ ประจำปี 2559” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยมี นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธาน
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด
4 ส.ค. 2559
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด
3 ส.ค. 2559
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายเมธี โปรยโคกสูง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าสอนแนะและแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ได้ใช้โปรแกรมระบบบัญชี และให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59”
3 ส.ค. 2559
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบการบันทึกบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59” อำเภอนาโพธิ์ เละอำเภอปะคำ
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
2 ส.ค. 2559
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
2 ส.ค. 2559
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สตส.บุรีรัมย์ ดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
2 ส.ค. 2559
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมส่งกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่ย้ายไปปฏิบัติงาน ในสังกัด สตส.สุรินทร์ และ สตส.นครราชสีมา และต้อนรับข้าราชการที่ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัด สตส.บุรีรัมย์ จาก สตส.นครราชสีมา และ สตส.สุรินทร์
1 ส.ค. 2559
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมส่งกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่ย้ายไปปฏิบัติงาน...
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการทางด้านบัญชีใน โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
29 ก.ค. 2559
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการทางด้านบัญชีใน ”โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บุรีรัมย์ จำกัด
29 ก.ค. 2559
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บุรีรัมย์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัด
29 ก.ค. 2559
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนก้านเหลือง จำกัด
29 ก.ค. 2559
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นางมนัสนีย์ ธนะสีลังกูร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนก้านเหลือง จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด
29 ก.ค. 2559
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นางสาวสะกาวเดือน ยอดเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
28 ก.ค. 2559
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นางจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด
28 ก.ค. 2559
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59”
28 ก.ค. 2559
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นางมนัสนีย์ ธนะสีลังกูร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าตรวจสอบการบันทึกบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59” อำเภอปะคำ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและ ภาคเอกชน ครั้งที่ 7/2559
28 ก.ค. 2559
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นางสาวสะกาวเดือน ยอดเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและ ภาคเอกชน ครั้งที่ 7/2559
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่
27 ก.ค. 2559
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่ นางสาวพรพิมล อุพลรัมย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
สตส.บุรีรัมย์ เข้าวางรูปแบบบัญชี (สหกรณ์ตั้งใหม่) สหกรณ์เขาคอกรักสันติ จำกัด
27 ก.ค. 2559
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นางสาวจีราภรณ์ อะโรคา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้รับมอบหมายจาก นางมนัสนีย์ ธนะสีลังกูร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ให้เข้าวางรูปแบบบัญชี (สหกรณ์ตั้งใหม่)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ถัดไป>>
 
 
 
 
 
« สิงหาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด