เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประดิษฐ์คิดค้นระบบราชการใหม่
11 ก.ย. 2560
วันที่ 11 กันยายน 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประดิษฐ์คิดค้นระบบราชการใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2560
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปลื้มพัฒนา จำกัด
8 ก.ย. 2560
วันที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปลื้มพัฒนา จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์สตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำกัด
8 ก.ย. 2560
วันที่ 8 กันยายน 2560 นางอุไรวรรณ รัตน์ปฐมฤกษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าสอบบัญชี สหกรณ์สตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าวางรูปแบบบัญชี (สหกรณ์ตั้งใหม่) สหกรณ์ชาวสวนยางตูมใหญ่ จำกัด
8 ก.ย. 2560
วันที่ 8 กันยายน 2560 นางนันทวัลย์ นิลสูงเนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าวางรูปแบบบัญชี (สหกรณ์ตั้งใหม่) เพื่อชี้แจงด้านการเงินการบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี พร้อมแนะนำโปรแกรมระบบบัญชี ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ สหกรณ์ชาวสวนยางตูมใหญ่ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมซักซ้อมครูบัญชีอาสาตามโครงการ 9101
8 ก.ย. 2560
วันที่ 8 กันยายน 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมซักซ้อมครูบัญชีอาสาตามโครงการ 9101 "ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรมั่นคง จำกัด
7 ก.ย. 2560
วันที่ 7 กันยายน 2560 นางนันทวัลย์ นิลสูงเนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าสอบบัญชี สหกรณ์การเกษตรมั่นคง จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์สตรีหนองหงส์ จำกัด และสหกรณ์สตรีหนองกี่ จำกัด
6 ก.ย. 2560
วันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชี สหกรณ์สตรีหนองหงส์ จำกัด และ สหกรณ์สตรีหนองกี่ จำกัด เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน กันยายน
1 ก.ย. 2560
วันที่ 1 กันยายน 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน กันยายน แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติราชการ ให้ถูกต้อง สอดคล้องตาม วัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (Road Map’60)
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัดและอำเภอ
31 ส.ค. 2560
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ โดยนางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัดและอำเภอ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ เพื่อพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
30 ส.ค. 2560
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจนายอำเภอ และภาคเอกชน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่ 8/2560 โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในที่ประชุม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เชิญผู้เชียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนฯ ก้าวทันเทคโนโลยี Thailand 4.0
30 ส.ค. 2560
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์สตรีพุทไธสง จำกัด
29 ส.ค. 2560
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีสหกรณ์สตรีพุทไธสง จำกัด เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
29 ส.ค. 2560
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปี 2559 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองฮาง จำกัด เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้คำแนะนำ
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะวิธีการปฏิบัติทางบัญชีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
29 ส.ค. 2560
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ กำกับให้คำแนะนำ เรื่อง วิธีการปฏิบัติทางบัญชีโครงการ 9101
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะวิธีการปฏิบัติทางบัญชีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
28 ส.ค. 2560
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ พร้อมคำแนะนำ เรื่อง วิธีการปฏิบัติทางบัญชีโครงการ 9101
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
25 ส.ค. 2560
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปี 2559 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.บุรีรัมย์ จํากัด เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้คำแนะนำ...
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
25 ส.ค. 2560
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และร่วมกับปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560..
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
24 ส.ค. 2560
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปี 2559 สหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรละหาน...
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ครั้งที่ 7/2560
24 ส.ค. 2560
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ครั้งที่ 7/2560
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
23 ส.ค. 2560
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 7/2560..

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>
 
 

 
 
 
« ตุลาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด