เข้าสู่ระบบ
  ข้อถาม-ตอบ Q&A
          การบัญชี
          สอบบัญชี
  สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
          บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สพช.ก้านเหลือง จก. สกก.หนองหงส์ จก. สกก.นาโพธิ์ จก.
28 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนายษัฑวัต นรินทรวรกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนก้านเหลือง จำกัด สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด ตามลำดับ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ครั้งที่ 5
27 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการสร้างรายได้ และเข้าเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
24 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ที่อำเภอโนนสุวรรณ และอำเภอโนนดินแดง ตามลำดับ
สตส.บุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช
24 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรห้วยราช จำกัด
24 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวณัฏฐยา ปัญญาไชยวิชญ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ที่สหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรห้วยราช จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการสร้างรายได้ และเข้าเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
23 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ที่อำเภอนาโพธิ์ อำเภอประโคนชัย อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอพุทไธสง ตามลำดับ
สตส.บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร และรับรองงบการเงินสหกรณ์สตรีลำปลายมาศ
23 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นางจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวสะกาวเดือน ยอดเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ได้เข้าเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร
22 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุม แนวทางการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2558
22 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2558
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมกลุ่มและออกสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์
22 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมกลุ่มและออกสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรตำบลหนองแวง จำกัดและสหกรณ์สตรีบ้านด่าน จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการประเพณีลงแขกปลูกแฝกล้านกล้าปลูกป่าแสนต้น
22 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการประเพณีลงแขกปลูกแฝกล้านกล้าปลูกป่าแสนต้น
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านการบัญชี งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
21 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในโครงการ “เพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์”
สตส.บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมเยือนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร สกก.ปลื้มพัฒนา จำกัด และ สกก.ลำปลายมาศ จำกัด
21 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นางสาวทิพยรัตน์ วงษ์อินตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้รับมอบหมายจาก นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้เยี่ยมเยือนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พร้อมรับฟังข้อมูล ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและ รับทราบปัญหาหนี้สินและข้อเสนอแนะของเกษตรกร
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
20 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวสุพัตร วรรคไธสง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
สตส.บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมเยือนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด
20 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้เยี่ยมเยือนสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ร่วมใจ จำกัด
20 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ และนางสาวพรทิพย์ ศิริดล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ร่วมใจ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ เทิดพระเกียรติ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ
19 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ เทิดพระเกียรติ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมออกอากาศประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุฯ แห่งประเทศไทย
18 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ช่วงเวลา 09.30 – 10.00 น. นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางจีราภรณ์ อะโรคา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้รับมอบหมายจาก นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้ร่วมออกอากาศประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุฯ แห่งประเทศไทย ระบบ F.M 101.75 mHz ในหัวข้อ “รายการพอเพียงเพื่อเพียงพอ เพื่อเราเพื่อโลก”
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลำไทรโยง จำกัด
17 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหรกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลำไทรโยง จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านสารภี จำกัด
17 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านสารภี จำกัด เพื่อรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป>>
 
« สิงหาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด