เข้าสู่ระบบ
  ข้อถาม-ตอบ Q&A
          การบัญชี
          สอบบัญชี
  สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
          บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต ต่อนางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
11 ก.ย. 2558
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการในสังกัด และพนักงาน ร่วมแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียนอายุราชการ ต่อนางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี
10 ก.ย. 2558
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์เข้าสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบบัญชี จัดโดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ
9 ก.ย. 2558
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากรภายในสำนักงานร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะสหกรณ์การเกษตรและเทคโนโลยีหนองตาด จำกัด (สหกรณ์ตั้งใหม่)
9 ก.ย. 2558
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์นำโดยนางจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าวางรูปแบบบัญชี (สหกรณ์ตั้งใหม่) เพื่อชี้แจงด้านการเงินการบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี พร้อมแนะนำโปรแกรมระบบบัญชี ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ สหกรณ์การเกษตรและเทคโนโลยีหนองตาด จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าติดตามงานโครงการส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร (ในพื้นที่ขนาดใหญ่)
8 ก.ย. 2558
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์นำโดยนายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าติดตามการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพการทำนา ภายใต้งานโครงการส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร (ในพื้นที่ขนาดใหญ่) ณ ชุมชนบ้านกะนัง ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมงานวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชานุสรณ์
7 ก.ย. 2558
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมงานวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชานุสรณ์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4 ก.ย. 2558
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านทาง VDO Conference ในพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นระหว่างกระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพ ระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4 ก.ย. 2558
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง อำเภอแคนดง
4 ก.ย. 2558
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ที่อำเภอแคนดง
สตส.บุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและเข้ารับรางวัล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นประจำปี 2558
3 ก.ย. 2558
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 ในหัวข้อ CLEAR TO CLEAN
สตส.บุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด
3 ก.ย. 2558
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนางสาวพรทิพย์ ศิริดลนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2558
สตส.บุรีรัมย์เข้าตรวจบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด
2 ก.ย. 2558
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนางสาวพรทิพย์ ศิริดลนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวศิริมาศ สาระพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าเข้าตรวจบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด เพื่อให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมฯ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เดินทางเข้าสัมมนาวิชาการ ที่จังหวัดเชียงใหม่
1 ก.ย. 2558
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จำนวน 24 คน เดินทางเข้าสัมมนาวิชาการ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558
สตส.บุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)
31 ส.ค. 2558
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ และข้าราชภายในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัด เป็นประธานในที่ประชุม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมรับรองงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด
31 ส.ค. 2558
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 25588 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นำโดยนางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศจำกัด เพื่อรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศจำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดกลันทาราม
30 ส.ค. 2558
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรภายในสำนักงาน และสหกรณ์จังหวัด,สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดกลันทาราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
28 ส.ค. 2558
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์สตรีพลับพลาชัย จำกัด, สหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ทราบถึงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรค่ายยุวเกษตรกรในโรงเรียน
28 ส.ค. 2558
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายกิตติ เบ้าวรรณ ร่วมเป็นวิทยากร สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชนที่จะสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
27 ส.ค. 2558
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ที่อำเภอประโคนชัย และอำเภอกระสัง
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558
26 ส.ค. 2558
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>
 
 
« ตุลาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด