เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทไธสง
15 ม.ค. 2559
วันที่ 15 มกราคม 2559 นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้รับมอบหมายจาก นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทไธสง
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้แก่กลุ่มอำเภอพุทไธสง
15 ม.ค. 2559
วันที่ 15 มกราคม 2559 นางสาวทิพยรัตน์ วงษ์อินตา และนางสาวเสาวลักษณ์ นามประภา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้รับมอบหมายจาก นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ให้เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้แก่กลุ่มอำเภอพุทไธสง
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำเดือน มกราคม 2559
15 ม.ค. 2559
วันที่ 15 มกราคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ และนางปราณี บุดดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำเดือน มกราคม 2559
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี กลุ่มอำเภอพุทไธสง และกลุ่มอำเภอบ้านใหม่ไชนพจน์
14 ม.ค. 2559
วันที่ 14 มกราคม 2559 นางสาวนัศชาพร สาทิพจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวเสาวลักษณ์ นามประภา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้รับมอบหมายจาก นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ให้เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้แก่กลุ่มอำเภอพุทไธสง และกลุ่มอำเภอบ้านใหม่ไชนพจน์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด
14 ม.ค. 2559
วันที่ 14 มกราคม 2559 นางสาววาสนา ดำอุด นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางสาวธีรารัตน์ จงเพ็งกลาง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้รับมอบหมายจาก นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ให้เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2559
14 ม.ค. 2559
วันที่ 14 มกราคม 2559 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2559
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะคำ
14 ม.ค. 2559
วันที่ 14 มกราคม 2559 นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้รับมอบหมายจาก นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะคำ โดยมีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุประกอบอาชีพ กลุ่มอำเภอลำปลายมาศ และอำเภอนาโพธิ์
13 ม.ค. 2559
วันที่ 13 มกราคม 2559 นางสาววิมล บุญธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ให้เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ กลุ่มอำเภอลำปลายมาศ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558 และประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558
13 ม.ค. 2559
วันที่ 13 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558 และประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลำไทรโยง จำกัด ประจำเดือน มกราคม 2559
12 ม.ค. 2559
วันที่ 12 มกราคม 2559 นางปราณี บุดดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลำไทรโยง จำกัด ประจำเดือน มกราคม 2559
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านกรวด จำกัด
12 ม.ค. 2559
วันที่ 12 มกราคม 2559 นางสาวทิพยรัตน์ วงษ์อินตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางสาวเสาวลักษณ์ นามประภา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้รับมอบหมายจาก นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ให้เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านกรวด จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด
12 ม.ค. 2559
วันที่ 12 มกราคม 2559 นางสาวสกาวเดือน ยอดเจริญ และนางสาวศิริมาศ สาระพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ให้เข้าสอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่น และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558
12 ม.ค. 2559
วันที่ 12 มกราคม 2559 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมหัวหน้าสำนักงานในเขตพื้นที่ต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558 และประเมินวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด ประจำเดือน มกราคม 2559
11 ม.ค. 2559
วันที่ 11 มกราคม 2559 นางสาววิมล บุญธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด ประจำเดือน มกราคม 2559
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการภายใต้คณะทำงานมาตรการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) ปี 2559 ครั้งที่ 1/2559
11 ม.ค. 2559
วันที่ 11 มกราคม 2559 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษได้รับมอบหมายจาก นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการ
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุประกอบอาชีพ ณ สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัด
11 ม.ค. 2559
วันที่ 11 มกราคม 2559 นางสาวธัญลักษณ์ อะช่วยรัมย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี นางสาวเสาวลักษณ์ นามประภา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางสาวจีราภรณ์ อะโรคา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ กลุ่มอำเภอละหานทราย โนนดินแดง สหกรณ์สตรีโนนดินแดง จำกัด ตามลำดับ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559
9 ม.ค. 2559
วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมดีๆ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีเกมส์ เตะฟุตบอล ประกวดเต้น และแจกของขวัญ ของรางวัลมากมาย เพื่อสร้างความสุข สนุกสนานให้กับน้องๆ ที่ร่วมงาน
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำสนามบิน จำกัด ประจำเดือน ธันวาคม 2558
8 ม.ค. 2559
นางจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนายเมธี โปรยโคกสูง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำสนามบิน จำกัด ประจำเดือน ธันวาคม 2558
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม 2559
8 ม.ค. 2559
วันที่ 8 มกราคม 2559 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด และสหกรณ์สตรีนางรอง จำกัด ประจำเดือน มกราคม 2559 ตามลำดับ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมกันจัดเตรียมงานวันเด็ก ประจำปี 2559
8 ม.ค. 2559
นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้รับมอบหมายจาก นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้ร่วมจัดเตรียมงานวันเด็ก ประจำปี 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>
 
 
 
 
 
« กุมภาพันธ์ 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด