เข้าสู่ระบบ
  ข้อถาม-ตอบ Q&A
          การบัญชี
          สอบบัญชี
  สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
          บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนของของสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จํากัด
6 มี.ค. 2558
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนของของสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จํากัด ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จํากัด อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด
6 มี.ค. 2558
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และฝ่ายตรวจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด โดยมี นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะบัญชีแก่นักเรียน โรงเรียนกลันทาพิทยาคม ในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
3 มี.ค. 2558
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าสอนแนะบัญชีแก่นักเรียน โรงเรียนกลันทาพิทยาคม ในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ณ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
3 มี.ค. 2558
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 แก่ข้าราชการและบุคคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด
27 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพาราระดับจังหวัด
25 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพาราระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
คณะกรรมการตรวจสอบสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมสหกรณ์การเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ COOP HUB ของสหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด
24 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการประกวดสหกรณ์ใช้ไอทีดีเด่น นำโดยท่านผู้อำนวยการจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ COOP HUB ของสหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะการจัดทำบัญชีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2558
24 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สอนแนะการจัดทำบัญชีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สดสักการะ พระบิดาสหกรณ์ และงานแข่งขันกีฬาวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558
21 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สดสักการะ พระบิดาสหกรณ์ และงานแข่งขันกีฬาวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ อำเภอโนนสุวรรณ
19 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมจัดนิทรรศการด้านการจัดทำบัญชี (คลินิกบัญชี ) ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ในโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี 2558
18 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ในโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ประจำปี 2558 ณ บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
17 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ณ บริเวณปราสาทเมืองต่ำบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
12 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
12 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับนางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมิน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมให้การตอนรับ นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 พร้อมด้วยคณะ ที่ลงพื้นที่ ณ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ติดตามโครงการต้นกล้านักบัญชี ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน
6 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ติดตามกิจกรรม ชวนน้องทำบัญชี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ภายใต้โครงการ "ต้นกล้านักบัญชี ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน" ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะการจัดทำบัญชี ณ โรงเรียนเพียงหลวง 2
5 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายกิตติ เบ้าวรรณ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 2 และได้สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ณ ห้องสมุด โรงเรียนเพียงหลวง 2 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะการจัดทำบัญชี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
2 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายกิตติ เบ้าวรรณ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2558
30 ม.ค. 2558
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2558 แก่ข้าราชการและบุคคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ จำกัด
29 ม.ค. 2558
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นางจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ จำกัด ณ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>
 
« พฤษภาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด