เข้าสู่ระบบ
  ข้อถาม-ตอบ Q&A
          การบัญชี
          สอบบัญชี
  สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
          บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด
6 พ.ย. 2558
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นางสาวศิริมาศ สาระพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการเข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
5 พ.ย. 2558
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นางสาวณัฏฐยา ปัญญาไชยวิชญ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด
5 พ.ย. 2558
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นางสาวศิริมาศ สาระพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวภิญญาพัชญ์ บุญวันทา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด ตามลำดับ
สตส.บุรีรัมย์ จัดฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
5 พ.ย. 2558
วันทั่ 5 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ภายใต้โครงการพัฒนา - ภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ หลักสูตร “ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ”
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุม 3 ฝ่าย ปี 2558
4 พ.ย. 2558
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นางสาววิมล บุญธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมพนักงานราชการ ร่วมประชุม 3 ฝ่าย โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มี ผู้จัดทำบัญชี อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด
4 พ.ย. 2558
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด ตามลำดับ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของสหกรณ์
3 พ.ย. 2558
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด
3 พ.ย. 2558
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นางกฤติยาภรณ์ วรศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมการปฏิบัติงาน ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP)
2 พ.ย. 2558
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพ การบริการงานสอบบัญชีด้วย "ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP)
สตส.บุรีรัมย์ เข้าอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริการงานสอบบัญชีด้วย “ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP)”
30 ต.ค. 2558
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริการงานสอบบัญชีด้วย “ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP)” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด
30 ต.ค. 2558
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 นางสาวทิพยรัตน์ วงษ์อินตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางสาวเสาวลักษณ์ นามประภา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
30 ต.ค. 2558
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้กับสมาชิก ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29 ต.ค. 2558
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา รับฟังนโยบายปี 2559 ของ พลเอกฉัตรชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด
29 ต.ค. 2558
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ สอบทานหนี้สมาชิก เพื่อยืนยันยอดหุ้น เงินกู้และเงินรับฝาก ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ ให้ถูกต้องตรงกัน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และปัญหาในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
29 ต.ค. 2558
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง จุดประตูน้ำหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ และวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป อำเภอโนนดินแดง ช่วงถัดมา เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด
29 ต.ค. 2558
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายษัฑวัต นรินทรวรกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ตลอดจนให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ณ หอประชุมอำเภอลำปลายมาศ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
27 ต.ค. 2558
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าวางรูปแบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน พร้อมกับส่งเสริมการทำบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านโชคดี อำเภอห้วยราช
27 ต.ค. 2558
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 นางสาวทิพยรัตน์ วงษ์อินตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าวางรูปแบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน พร้อมกับส่งเสริมการทำบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านโชคดี อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
สตส.บุรีรัมย์ เข้าติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคูเมือง จำกัด
27 ต.ค. 2558
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 นายกันตธีร์ บุตรงาม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร พร้อมกับสอนแนะการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมพิธี "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558
23 ต.ค. 2558
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดยนางจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ถัดไป>>
 
 
« พฤศจิกายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด