เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2561 กลุ่มเกษตรกรอำเภอสตึก
8 พ.ค. 2561
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2561 กลุ่มเกษตรกรอำเภอสตึก
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้สหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด
8 พ.ค. 2561
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้สหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
6 พ.ค. 2561
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง”
4 พ.ค. 2561
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง”
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
3 พ.ค. 2561
นที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการจัดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่"
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2561 สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองปล่อง จำกัด
3 พ.ค. 2561
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2561 สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองปล่อง จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง”
2 พ.ค. 2561
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง”
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2561 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสตึก-แคนดง จำกัด
2 พ.ค. 2561
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2561 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสตึก-แคนดง จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561
1 พ.ค. 2561
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า
30 เม.ย. 2561
วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง”
27 เม.ย. 2561
วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง” แก่เกษตรกร อำเภอโนนดินแดง ที่เข้าร่วมโครงการปี 2561
สตส.บุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง
27 เม.ย. 2561
วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำสนามบิน จำกัด
26 เม.ย. 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำสนามบิน จำกัด เพื่อยืนยันยอดหุ้น เงินกู้ และเงินรับฝาก ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Cheap of operation) จังหวัดบุรีรัมย์
26 เม.ย. 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด Cheap of operation ครั้งที่ 3/2561
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง”
25 เม.ย. 2561
วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดบุรีรัมย์
25 เม.ย. 2561
วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 โดยมี นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์นอกภาคเกษตร
24 เม.ย. 2561
วันที่ 24 เมษายน 2561 นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์นอกภาคเกษตร หลักสูตร "การจัดทำงบการเงิน”
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2561
23 เม.ย. 2561
วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2561 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมตาจง และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าวางรูปแบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
23 เม.ย. 2561
วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าวางรูประบบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชีให้แก่กลุ่มเกษตรกรยางพาราตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ พิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (หลังใหม่)
23 เม.ย. 2561
วันที่ 23 เมษายน 2561 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (หลังใหม่)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>
 
 

 
 
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด