เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ เสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ประจำศูนย์เรียนรู้
23 มี.ค. 2560
วันที่ 23 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอประโคนชัย อำเภอหนองหงส์ อำเภอหนองกี่ และอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ประจำศูนย์เรียนรู้
22 มี.ค. 2560
วันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพลับพลาชัย อำเภอปะคำ และอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ
21 มี.ค. 2560
วันที่ 21 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโนนสุววรณ และอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมการปฏิบัติงาน "โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
21 มี.ค. 2560
วันที่ 21 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคคลากรในสังกัดฯ ร่วมการปฏิบัติงาน "โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
สตส.บุรีรัมย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ WorkShop “แนวทางการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560”
20 มี.ค. 2560
วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ WorkShop “แนวทางการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560”
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรบ้านด่าน จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด
17 มี.ค. 2560
วันที่ 17 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรบ้านด่าน จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีสหกรณ์สตรีพุทไธสง จำกัด
17 มี.ค. 2560
วันที่ 17 มีนาคม 2560 นางสาวศิริมาศ สาระพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับ สหกรณ์สตรีพุทไธสง จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
13 มี.ค. 2560
วันที่ 13 มีนาคม 2560 นางสาวประนอม หนานโพธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวสุพัตร วรรคไธสง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด ตามลำดับ
สตส.บุรีรัมย์ เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
12 มี.ค. 2560
วันที่ 12 มีนาคม 2560 นางนันทวัลย์ นิลสูงเนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รองอันดับ 2
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560 ผ่านระบบ Web Conference
10 มี.ค. 2560
วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อทราบผลการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
10 มี.ค. 2560
วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านกรวด จำกัด
9 มี.ค. 2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560 นางสาวทิพยรัตน์ วงษ์อินตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านกรวด จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองไทร จำกัด
9 มี.ค. 2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560 นางมนัสนีย์ ธนะสีลังกูร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองไทร จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด
9 มี.ค. 2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายกันตธีร์ บุตรงาม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด
8 มี.ค. 2560
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด ในโครงการ "พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์สู่ความยั่งยืน" ณ สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2560
8 มี.ค. 2560
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2560
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุม "คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดบุรีรัมย์ (Single Command วาระพิเศษ)
8 มี.ค. 2560
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุม "คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดบุรีรัมย์ (Single Command วาระพิเศษ)
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference
8 มี.ค. 2560
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. น. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference จากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 2 "เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ครั้งที่ 2/2560
7 มี.ค. 2560
วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ครั้งที่ 2/2560
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์การเกษตรโนนดินแดง จำกัด
7 มี.ค. 2560
วันที่ 7 มีนาคม 2560 นางสาวคมณภัค ช่างเกวียน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าสอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์การเกษตรโนนดินแดง จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
 
 

 
 
 
« เมษายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด