เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสตึก-แคนดง จำกัด
6 มิ.ย. 2559
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31มีนาคม 2559 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสตึก-แคนดง จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด
3 มิ.ย. 2559
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด เพื่อให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน แก่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด
3 มิ.ย. 2559
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ สอบบัญชีประจำปี 2559 เพื่อให้คำแนะนำด้านการเงินการบัญชี ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2559
2 มิ.ย. 2559
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร
สตส.บุรีรัมย์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “โอ่งชีวิต พิชิตหนี้”
2 มิ.ย. 2559
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดมุมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้โอ่งและน้ำ เป็นสื่อการเรียนรู้ คือน้ำไหลเข้าโอ่ง 1 ช่องทางเปรียบเหมือนเป็นรายรับ (เงินเข้ากระเป๋า) น้ำรั่วออกจากโอ่งหลายช่องทางถือเป็นรายจ่าย (เงินออกจากกระเป๋า) เพื่อเป็นสื่อการเรียนที่เข้าใจง่ายเตือนสติการใช้จ่ายของบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป
สตส.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง เพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชี
1 มิ.ย. 2559
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้มีการสอนแนะ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งานสอบบัญชี ในหัวข้อต่างๆ ที่ผู้สอบบัญชีด้วยกันและพนักงานราชการต้องการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน ปี 2559
1 มิ.ย. 2559
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้แก่เกษตรกร
31 พ.ค. 2559
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ มอบหมายให้นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ให้เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้แก่เกษตรกรที่ประสงค์จะขยายผลการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 16 ราย
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด
31 พ.ค. 2559
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นางจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด เพื่อรับรองงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด
30 พ.ค. 2559
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด เพื่อรับรองงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีสหกรณ์ในโรงเรียน
28 พ.ค. 2559
วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีสหกรณ์ในโรงเรียน แก่ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์โรงเรียน
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด
27 พ.ค. 2559
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นางปราณี บุดดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด เพื่อรับรองงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการภัยแล้ง
27 พ.ค. 2559
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพรทิพย์ ศิริดล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
26 พ.ค. 2559
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพรทิพย์ ศิริดล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี
26 พ.ค. 2559
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
26 พ.ค. 2559
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี
25 พ.ค. 2559
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด
25 พ.ค. 2559
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นางจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี
24 พ.ค. 2559
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี
23 พ.ค. 2559
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ถัดไป>>
 
 
 
 
 
« มิถุนายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด