เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์
29 มิ.ย. 2559
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ภาคเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมพิจารณารับรองงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด
29 มิ.ย. 2559
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจ จากผลการสอบบัญชีประจำปี
สตส.บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่าย IT เรื่อง การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในยุคดิจิตัล
28 มิ.ย. 2559
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 นางมนัสนีย์ ธนะสีลังกูร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่าย IT เรื่อง การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในยุคดิจิตัล
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
28 มิ.ย. 2559
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็ง ให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี
27 มิ.ย. 2559
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด
27 มิ.ย. 2559
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59”
27 มิ.ย. 2559
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นางสาวณัฏฐยา ปัญญาไชยวิชญ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าตรวจสอบการบันทึกบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59”
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
27 มิ.ย. 2559
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในเรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
24 มิ.ย. 2559
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในเรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกร ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
24 มิ.ย. 2559
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่สำเร็จการอบรมในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/2559
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายในครัวเรือน
23 มิ.ย. 2559
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมกับนายสกุล แก้วเลื่อน ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ ประชาชนในตำบลโคกสะอาด ภายใต้โครงการ “กิจกรรมวางแผนการใช้จ่ายเงินและการออมของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2559”
สตส.บุรีรัมย์ เข้าติดตามผลการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนแดนทรัพย์ทรายทอง
23 มิ.ย. 2559
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นางมนัสนีย์ ธนะสีลังกูร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าติดตามผลการจัดทำบัญชีต้นกล้าและตรวจเยี่ยมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
23 มิ.ย. 2559
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในเรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด
22 มิ.ย. 2559
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ มอบหมายให้ นางสาวจตุรพร คำพันธุ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
22 มิ.ย. 2559
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในเรื่อง การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมพิจารณารับรองงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด
21 มิ.ย. 2559
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
21 มิ.ย. 2559
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด
21 มิ.ย. 2559
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ สอบบัญชีประจำปี 2559 เพื่อให้คำแนะนำด้านการเงินการบัญชี ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมพิจารณารับรองงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด
21 มิ.ย. 2559
นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจ จากผลการสอบบัญชีประจำปี
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
17 มิ.ย. 2559
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>
 
 
 
 
 
« กรกฎาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด