เข้าสู่ระบบ
  ข้อถาม-ตอบ Q&A
          การบัญชี
          สอบบัญชี
  สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
          บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บร. อบรมการใช้งาน Web Conference เวอร์ชั่น 7
3 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 -12.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน Web Conference เวอร์ชั่น 7 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมสุขสันตวันเกิดบุคคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
3 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องใน วันคล้ายวันเกิดของ บุคลากรที่เกิดเดือน พฤศจิกายน ประจำปี 2557
สตส.บุรีรัมย์ ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้ ระบบประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน (CAD_RISK)
31 ต.ค. 2557
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น . สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้ ระบบประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน (CAD_RISK) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2557
31 ต.ค. 2557
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น . สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ประชุมสำนักงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด
30 ต.ค. 2557
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ โดย นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด ณ หอประชุมอำเภอลำปลายมาศอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557
23 ต.ค. 2557
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 ณ พระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน
21 ต.ค. 2557
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านสนวน หมู่ที่ 3 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดการอบรมการทบทวนการปฏิบัติงานประจำปี 2558
6 ต.ค. 2557
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เรื่องการทบทวนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน”
23 ก.ย. 2557
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านการจัดทำบัญชี ภายในงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” ณ บริเวณลานจอดรถหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมโครงการอบรมข้าราชการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ" เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี และแนวทางการปฏิบัติงานปี 2558
12 ก.ย. 2557
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2557
1 ก.ย. 2557
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดโนนดินแดงใต้ จังหวัดบุรีรัมย์
15 ส.ค. 2557
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสุขแก่ประชาชน และประเทศชาติ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น
15 ส.ค. 2557
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นางศรีนิท ทวีทุน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมกับข้าราชการและบุคคลากรในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
15 ส.ค. 2557
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการทางด้านบัญชีในโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมอบรบสัมมนาในโครงการ หลักสูตร "การปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อการเสิรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ"
14 ส.ค. 2557
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการสัมมนา หลักสูตร "การปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อการเสิรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ"
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ "เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี"
13 ส.ค. 2557
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรศการในโครงการ เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี ณ สหกรณ์นิคมแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557
12 ส.ค. 2557
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
12 ส.ค. 2557
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ ศาลาประชาคมจังวหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
7 ส.ค. 2557
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ แหล่งน้ำหนองพอก บ้านสงแดง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของครู กศน. หลักสูตร "การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ"
5 ส.ค. 2557
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาความรู้บัญชีครัวเรือน ณ อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>
 
« มกราคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด