เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ เข้าติดตั้งระบบ Smart 4M ให้กับสหกรณ์การเกษตรพลับพลาชัย จำกัด
9 มี.ค. 2561
วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายเมธี โปรยโคกสูง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าติดตั้งระบบ Smart Member และระบบ Smart Manage ให้กับสหกรณ์การเกษตรพลับพลาชัย จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
8 มี.ค. 2561
วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่การจัดการที่ดินทำกิน”
สตส.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครูบัญชีอาสา และเกษตรกร ประจำศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
8 มี.ค. 2561
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครูบัญชีอาสา และเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหนองหงส์ และอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
7 มี.ค. 2561
วันที่ 7 มีนาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ “สร้างการรับรู้และขับเคลื่อนเกี่ยวกับ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
6 มี.ค. 2561
วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ “สร้างการรับรู้และขับเคลื่อนเกี่ยวกับ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
6 มี.ค. 2561
วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลำไทรโยง จำกัด
5 มี.ค. 2561
วันที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลำไทรโยง จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2561 สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด
5 มี.ค. 2561
วันที่ 5 มีนาคม 2561 นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าสอบบัญชีประจำปี 2561 สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า
28 ก.พ. 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด เพื่อตรวจสอบสินค้าคงเหลือว่ามีอยู่จริง และเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ “สร้างการรับรู้และขับเคลื่อนเกี่ยวกับ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
28 ก.พ. 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ “สร้างการรับรู้และขับเคลื่อนเกี่ยวกับ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอประโคนชัย และอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงปี 2560/61
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหม่
27 ก.พ. 2561
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดอาคารศูนย์กระจายสินค้า
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
27 ก.พ. 2561
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติราชการ ให้ถูกต้อง สอดคล้องตาม วัตถุประสงค์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการแปลงใหญ่ผลไม้โคกมะม่วง
27 ก.พ. 2561
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อวิชาการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ภายใต้โครงการแปลงใหญ่ผลไม้โคกมะม่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปวิเคราะห์ วางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคตได้
สตส.บุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ “สร้างการรับรู้และขับเคลื่อนเกี่ยวกับ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
26 ก.พ. 2561
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ “สร้างการรับรู้และขับเคลื่อนเกี่ยวกับ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
26 ก.พ. 2561
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อวิชาการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ภายใต้โครงการการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องแบบเข้มข้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP”
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมแข่งขันกีฬาวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561
24 ก.พ. 2561
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ มอบหมายให้นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สดสักการะ พระบิดาสหกรณ์ และงานแข่งขันกีฬาวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี งานรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตในระดับจังหวัด”
23 ก.พ. 2561
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยครูบัญชีอาสาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน “รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตในระดับจังหวัด” เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี พร้อมกับการสร้างความตระหนักรู้ ในการประเมินความเสี่ยง
สตส.บุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2561
23 ก.พ. 2561
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2561
สตส.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ครั้งที่ 2/2561
22 ก.พ. 2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 โดยนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็นประธานในที่ประชุม
สตส.บุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2561
22 ก.พ. 2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2561 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ถัดไป>>
 
 

 
 
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด