เข้าสู่ระบบ
  ข้อถาม-ตอบ Q&A
          การบัญชี
          สอบบัญชี
  สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
          บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
12 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
12 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับนางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมิน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมให้การตอนรับ นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 พร้อมด้วยคณะ ที่ลงพื้นที่ ณ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ติดตามโครงการต้นกล้านักบัญชี ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน
6 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ติดตามกิจกรรม ชวนน้องทำบัญชี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ภายใต้โครงการ "ต้นกล้านักบัญชี ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน" ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะการจัดทำบัญชี ณ โรงเรียนเพียงหลวง 2
5 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายกิตติ เบ้าวรรณ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 2 และได้สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ณ ห้องสมุด โรงเรียนเพียงหลวง 2 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะการจัดทำบัญชี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
2 ก.พ. 2558
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายกิตติ เบ้าวรรณ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2558
30 ม.ค. 2558
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2558 แก่ข้าราชการและบุคคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ จำกัด
29 ม.ค. 2558
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นางจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ จำกัด ณ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ สอนบัญชีต้นกล้าและต้นทุนประกอบอาชีพ อำเภอนาโพธิ์
27 ม.ค. 2558
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และต้นทุนประกอบอาชีพให้นักเรียน โรงเรียนวัดฤาษีสถิต ณ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
24 ม.ค. 2558
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนางปราณี บุดดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัดปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
24 ม.ค. 2558
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ในฐานะผู้สอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ณ ห้องประชุมศรีสวัสดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด
23 ม.ค. 2558
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด เพื่อรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี จังหวัดบุรีรัมย์ สัญจร (ครม.น้อย)
23 ม.ค. 2558
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี จังหวัดบุรีรัมย์ สัญจร(ครม.น้อย) ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน
22 ม.ค. 2558
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ สอนบัญชีต้นกล้าและต้นทุนประกอบอาชีพ อำเภอละหานทราย
21 ม.ค. 2558
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน โรงเรียน ตชด.บ้านเลื่อยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมรับรองงบการเงิน
20 ม.ค. 2558
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์รถยนต์โดยสารบุรีรัมย์ จำกัด ณ สหกรณ์รถยนต์โดยสารบุรีรัมย์ จำกัด อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหง
17 ม.ค. 2558
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาส "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
15 ม.ค. 2558
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามไอโมบายสเตเดียม ประจำปี 2558
12 ม.ค. 2558
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมดีๆ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ที่สนามกีฬาไอโมบายสเตเดียม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ (Farmer Market)
30 ธ.ค. 2557
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิด ตลาดเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ (Farmer Market) ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 
« เมษายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด