เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์รถยนต์โดยสารบุรีรัมย์ จำกัด
8 ก.พ. 2560
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์รถยนต์โดยสารบุรีรัมย์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference
8 ก.พ. 2560
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference "เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน ระดับจังหวัด
8 ก.พ. 2560
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน ระดับจังหวัด ณโดมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับ สหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้ป่าดงใหญ่ 2 จำกัด
7 ก.พ. 2560
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวเมวดี ดีนาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับ สหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้ป่าดงใหญ่ 2 จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด
6 ก.พ. 2560
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ (วันที่ 2)
3 ก.พ. 2560
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พบปะเยี่ยมเยียนผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ (ต่อเนื่องจากวันที่ 2 กุมภาพันธ์)
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของครูบัญชี ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
3 ก.พ. 2560
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดบุรีรัมย์นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของครูบัญชี ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 23 ศูนย์เรียนรู้ฯ
สตส.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด
2 ก.พ. 2560
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยนางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบริหารด้านการเงินการบัญชี และการควบคุมภายในที่ดี
สตส.บุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์
2 ก.พ. 2560
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดโครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินการบัญชีและการบริหารจัดการแก่บุคลากรของสหกรณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Web conference
1 ก.พ. 2560
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Web conference เรื่อง การชี้แจงแนวทางและเกณฑ์การประกวดแปลงใหญ่ต้นแบบ
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
1 ก.พ. 2560
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด
1 ก.พ. 2560
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560
31 ม.ค. 2560
วันที่ 31 มกราคม 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการประชาสัมพันธ์
31 ม.ค. 2560
วันที่ 31 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการประชาสัมพันธ์ แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2560
30 ม.ค. 2560
วันที่ 30 มกราคม 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2560
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี
30 ม.ค. 2560
วันที่ 30 มกราคม 2560 นางสาวจิราภรณ์ ดวงอานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้กับเกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด
30 ม.ค. 2560
วันที่ 30 มกราคม 2560 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2560
26 ม.ค. 2560
วันที่ 26 มกราคม 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2560 ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พนักงานราชการดีเด่น และลูกจ้างประจำดีเด่น
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด
26 ม.ค. 2560
วันที่ 26 มกราคม 2560 นางอุไรวรรณ รัตน์ปฐมฤกษ์ นักวิชาตรวจสอบบัญชี เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด เพื่อยืนยันยอดหุ้น เงินกู้และเงินรับฝาก ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
26 ม.ค. 2560
วันที่ 26 มกราคม 2560 นางสาวจิราภรณ์ ดวงอานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับเกษตรกร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
 
 

 
 
 
« กุมภาพันธ์ 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด