เข้าสู่ระบบ
  ข้อถาม-ตอบ Q&A
          การบัญชี
          สอบบัญชี
  สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
          บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศในโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
8 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการ การให้บริการและถ่ายทอดความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
สตส.บุรีรัมย์ เข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ อำเภอโนนสุวรรณ และอำเภอชำนิ
8 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2558 นางจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้เป็นกรรมการประเมินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมรับเสด็จฯ พิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2558
7 ก.ค. 2558
เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะสหกรณ์ตั้งใหม่ สหกรณ์การเกษตรท้องถิ่นตำบลโคกล่าม จำกัด
7 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นางสาวจารุนันท์ ธรรมกีรติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าสอนแนะสหกรณ์ตั้งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ ให้กับสหกรณ์การเกษตรท้องถิ่นตำบลโคกล่าม จำกัด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด
7 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด
7 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2558
6 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 แก่ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมการซักซ้อมการปฏิบัติงาน การจัดการกระดาษทำการด้วยโปรแกรม EWP
6 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมการซักซ้อมการปฏิบัติงาน การจัดการกระดาษทำการด้วยโปรแกรม TeamMate Electronic Working Paper (EWP) ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2558
6 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดโครงการ "ต้นกล้านักบัญชี ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน"
3 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 "ต้นกล้านักบัญชี ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน"
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัด และตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด
3 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัด ปีบัญชี 31 มีนาคม 2558 ช่วงต่อมา นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัด และติดตามโครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน
2 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัด เพื่อให้คณะกรรมการทราบถึงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และให้แนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมชี้แจงงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด
2 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด เพื่อชี้แจงงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
สตส.บุรีรัมย์ เข้าติดตามโปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด
2 ก.ค. 2558
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายกันตธีร์ บุตรงาม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนายเมธี โปรยโคกสูง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจาก นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ให้เข้าติดตามโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ครั้งที่ 4
30 มิ.ย. 2558
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และ นางจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย
30 มิ.ย. 2558
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมรับรองงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด
30 มิ.ย. 2558
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด เพื่อรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558
26 มิ.ย. 2558
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรพลับพลาชัย จำกัด
26 มิ.ย. 2558
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรพลับพลาชัย จำกัด ปีบัญชี 31 มีนาคม 2558
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ณ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
26 มิ.ย. 2558
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ให้แก่กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ตามโครงการ "พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน" ณ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>
 
« สิงหาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด