เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
4 ม.ค. 2560
วันที่ 4 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จิตใจ ร่าเริง
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจนับสินค้าของสหกรณ์
30 ธ.ค. 2559
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจนับสินค้า สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด และสหกรณ์โคนมอำเภอปะคำ จำกัด เพื่อตรวจสอบสินค้าคงเหลือว่ามีอยู่จริง และเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
30 ธ.ค. 2559
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ให้กับเกษตรกร ตำบลหนองกระทิงอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
30 ธ.ค. 2559
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทาง ในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจนับสินค้าของสหกรณ์
29 ธ.ค. 2559
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นางนันทวัลย์ นิลสูงเนิน นักวิชาตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าตรวจนับสินค้า ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
29 ธ.ค. 2559
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้กับเกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสหกรณ์เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0
26 ธ.ค. 2559
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสหกรณ์เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 แก่ผู้บริหารสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 80 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมโนนสุวรรณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
25 ธ.ค. 2559
วันที่ 25 ธันวาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
23 ธ.ค. 2559
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ให้กับเกษตรกรตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมแนวทางในการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
22 ธ.ค. 2559
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นางนันทวัลย์ นิลสูงเนิน นักวิชาตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมแนวทางในการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อทราบแนวทางในการตรวจสอบสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference “โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่”
22 ธ.ค. 2559
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference “โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่” โดยมีนายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
22 ธ.ค. 2559
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมบิดาของนายสำเรือง โพธิ์กลาง พนักงานขับรถยนต์สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
21 ธ.ค. 2559
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ให้กับเกษตรกรตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
21 ธ.ค. 2559
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จิตใจ ร่าเริง และก่อให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการ การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี สำหรับข้าราชการ และพนักงานราชการ (วันที่ 2)
20 ธ.ค. 2559
บรรยากาศการอบรมวันที่ 2 สำหรับการอบรม การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี สำหรับข้าราชการ และพนักงานราชการ (Electronic Working Paper) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
20 ธ.ค. 2559
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้กับเกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบ้านด่าน และอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการ การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี สำหรับข้าราชการ และพนักงานราชการ
19 ธ.ค. 2559
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าอบรมการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี สำหรับข้าราชการ และพนักงานราชการ (Electronic Working Paper) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
19 ธ.ค. 2559
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ให้กับเกษตรกรตำบลศรีภูมิ และตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
18 ธ.ค. 2559
วันที่ 18 ธันวาคม 2559 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้กับเกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 60 คน
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
16 ธ.ค. 2559
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 นางสาวประนอม หนานโพธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ถัดไป>>
 
 

 
 
 
« มกราคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด