เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์
21 ธ.ค. 2560
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร “การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์”
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี 2561
21 ธ.ค. 2560
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี 2561 ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี 2561
20 ธ.ค. 2560
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี 2561 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
19 ธ.ค. 2560
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561
19 ธ.ค. 2560
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกร อำเภอห้วยราช
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีระหว่างปีสหกรณ์การเกษตรพลับพลาชัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ไชยพจน์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรมั่นคง จำกัด
18 ธ.ค. 2560
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีระหว่างปีสหกรณ์การเกษตรพลับพลาชัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ไชยพจน์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรมั่นคง จำกัด เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญช
18 ธ.ค. 2560
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี 2561
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
17 ธ.ค. 2560
วันที่ 17 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกรผู้ที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากทำนา มาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด
15 ธ.ค. 2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่ สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด ในหลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์...
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561
15 ธ.ค. 2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกร ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
15 ธ.ค. 2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีระหว่างปีระหว่างปีสหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองปล่อง จำกัด และกลุ่มเกษตรกรอำเภอพลับพลาชัย
15 ธ.ค. 2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีระหว่างปีสหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองปล่อง จำกัด และกลุ่มเกษตรกรอำเภอพลับพลาชัย เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด
14 ธ.ค. 2560
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561
14 ธ.ค. 2560
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกร ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีระหว่างปีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำสนามบิน จำกัด
14 ธ.ค. 2560
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีระหว่างปีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำสนามบิน จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
14 ธ.ค. 2560
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีระหว่างปีสหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด
13 ธ.ค. 2560
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีระหว่างปีสหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561
13 ธ.ค. 2560
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกร บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่ สมาชิกสหกรณ์
12 ธ.ค. 2560
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่ สมาชิกสหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลำไทรโยง จำกัด และสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.บุรีรัมย์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561
12 ธ.ค. 2560
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>
 
 

 
 
 
« มกราคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด