เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59
11 เม.ย. 2559
วันที่ 11 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเปิดจุดอำนวยความสะดวก และการบริการด้านการเดินทางประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
11 เม.ย. 2559
วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ “ร่วมเปิดจุดอำนวยความสะดวก และการบริการด้านการเดินทางประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์” ในระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2559 ตามสโลแกน สงกรานต์ปีใหม่ไทย 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริการประชาชน
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8 เม.ย. 2559
วันที่ 8 เมษายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการตรวจราชการสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการจัดการน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรมด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ
8 เม.ย. 2559
วันที่ 8 เมษายน 2559 บุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าอบรม “โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุแก่ข้าราชการ” เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
8 เม.ย. 2559
วันที่ 8 เมษายน 2559 นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี
8 เม.ย. 2559
วันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร อำเภอชำนิ อำเภอนางรอง อำเภอหนองหงส์ อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอหนองกี่
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี
7 เม.ย. 2559
วันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร อำเภอคูเมือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอพุทไธสง และอำเภอแคนดง
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมหารือ เรื่อง การตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
7 เม.ย. 2559
วันที่ 7 เมษายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมหารือ เรื่อง ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวง ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (12-17 เม.ย.59)
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด
7 เม.ย. 2559
วันที่ 7 เมษายน 2559 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าสอบบัญชีประจำปี 2559 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุม "เตรียมการตรวจราชการสถานการณ์ภัยแล้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)"
7 เม.ย. 2559
วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุม "เตรียมการตรวจราชการสถานการณ์ภัยแล้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)" โดยมี นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม ณ บ้านโคกพลวง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี
6 เม.ย. 2559
วันที่ 6 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร อำเภอห้วยราช และอำเภอบ้านด่าน
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีวันจักรี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559
6 เม.ย. 2559
วันที่ 6 เมษายน 2559 บุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมในงานพิธีวันจักรี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชี ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
5 เม.ย. 2559
วันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชี ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59
สตส.บุรีรัมย์ จัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ”
5 เม.ย. 2559
วันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งจังหวัดบุรีรัมย์” โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี รับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุม "เตรียมการตรวจราชการสถานการภัยแล้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5 เม.ย. 2559
วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุม "เตรียมการตรวจราชการสถานการภัยแล้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)"
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุม "เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
5 เม.ย. 2559
วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุม "เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอละหานทราย เป็นประธาน
สตส.บุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี
4 เม.ย. 2559
วันที่ 4 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสอบบัญชี
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
4 เม.ย. 2559
วันที่ 4 เมษายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี
2 เม.ย. 2559
วันที่ 1 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร อำเภอนางรอง อำเภอหนองหงส์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอชำนิ โดยมีครูบัญชีอาสาในแต่ละอำเภอเป็นวิทยากร ในการสอนแนะให้กับเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง ด้วยการจัดทำบัญชี
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า
1 เม.ย. 2559
วันที่ 1 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง สหกรณ์การเกษตรปะคำ และสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ เพื่อตรวจสอบสินค้าคงเหลือว่ามีอยู่จริง และเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
 
 
 
 
 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด