เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนระยะ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
14 ก.ย. 2559
วันที่ 14 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมต้อนรับท่านกรมวังผู้ใหญ่ ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร พร้อมคณะ เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนระยะ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2559
14 ก.ย. 2559
วันที่ 14 กันยายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางจิราพร จันทศิลป์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2559
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะและแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร
13 ก.ย. 2559
วันที่ 13 กันยายน 2559 นายเมธี โปรยโคกสูง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าสอนแนะและแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ได้ใช้โปรแกรมระบบบัญชี
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
13 ก.ย. 2559
วันที่ 13 กันยายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ มอบหมายให้นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกร อำเภอสตึก
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
12 ก.ย. 2559
วันที่ 12 กันยายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ มอบหมายให้นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกร อำเภอสตึก อำเภอแคนดง
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองหงส์ จำกัด
12 ก.ย. 2559
วันที่ 12 กันยายน 2559 นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองหงส์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับข้าราชการที่ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัด สตส.บุรีรัมย์
9 ก.ย. 2559
วันที่ 9 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับข้าราชการที่ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัด สตส.บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ มอบของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
9 ก.ย. 2559
วันที่ 9 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด มอบของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมพิจารณารับรองงบการเงิน สหกรณ์สตรีพุทไธสง จำกัด
8 ก.ย. 2559
นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของ สหกรณ์สตรีพุทไธสง จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์สตรีลำปลายมาศ จำกัด
8 ก.ย. 2559
นางสาวประนอม หนานโพธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์สตรีลำปลายมาศ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อ
8 ก.ย. 2559
วันที่ 8 กันยายน 2559 นางนันทวัลย์ นิลสูงเนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุม conference เกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายที่ดินของรัฐ
8 ก.ย. 2559
วันที่ 8 กันยายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุม conference เกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายที่ดินของรัฐ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมการซักซ้อมการปฏิบัติงาน EWP
7 ก.ย. 2559
วันที่ 7 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมการซักซ้อมการปฏิบัติงาน การจัดการกระดาษทำการด้วยโปรแกรม TeamMate Electronic Working Paper (EWP)
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะและแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร
6 ก.ย. 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะและแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ได้ใช้โปรแกรมระบบบัญชี และให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
29 ส.ค. 2559
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
29 ส.ค. 2559
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ มอบหมายให้นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว สอนแนะการบันทึกบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไป
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560
26 ส.ค. 2559
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ จัดประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
26 ส.ค. 2559
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมทั้งนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบายจาก พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กิจกรรมการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสมโดยใช้ Agri map
สตส.บุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม “โฮมฮักสายใยไหม ร่วมใจภักดิ์พระมารดาแห่งไหมไทย”
25 ส.ค. 2559
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม “โฮมฮักสายใยไหม ร่วมใจภักดิ์พระมารดาแห่งไหมไทย” โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์สตรีนาโพธิ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด
25 ส.ค. 2559
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปี 2558 สหกรณ์สตรีนาโพธิ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป>>
 
 

 
 
 
« ตุลาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด