เข้าสู่ระบบ
  ข้อถาม-ตอบ Q&A
          การบัญชี
          สอบบัญชี
  สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
          บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมงาน "เกี่ยววันพ่อ" ประจำปี 2557
4 ธ.ค. 2557
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมงาน "เกี่ยววันพ่อ" ประจำปี 2557 ณ บริเวณแปลงนาประณีต หมู่ที่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ สอนแนะการจัดทำบัญชี
4 ธ.ค. 2557
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส.
3 ธ.ค. 2557
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ กิจกรรม 5 ส.(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)
สตส.บุรีรัมย์ เข้าร่วม การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer จังหวัดบุรีรัมย์
3 ธ.ค. 2557
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ” ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
2 ธ.ค. 2557
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เพื่อประเมินและคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับจังหวัด ประจำปี 2558
สตส.บุรีรัมย์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน
2 ธ.ค. 2557
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์
30 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
27 พ.ย. 2557
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ รับมอบเกียรติบัตร ในวันรวมน้ำใจให้กาชาด
27 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์รับมอบเกียรติบัตร จาก นายเสรี ศรีหะไตย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรม ชวนน้องทำบัญชี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
25 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดกิจกรรม ชวนน้องทำบัญชี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี ประจำปี 2557
24 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน
21 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน"
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2558
18 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ให้กับอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง
17 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2557
13 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ อบรมเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์ตั้งใหม่
7 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรตำบลหนองแวง จำกัด อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ในกิจกรรม Big Cleaning Day
4 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดย นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ " เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข " ในกิจกรรม Big Cleaning Day
สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
4 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่เพื่อ จัดอบรมสอนแนะการทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้กับสมาชิกในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว"
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคุ้มครองระบบสหกรณ์
4 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมโครงการเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคุ้มครองระบบสหกร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บร. อบรมการใช้งาน Web Conference เวอร์ชั่น 7
3 พ.ย. 2557
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 -12.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน Web Conference เวอร์ชั่น 7 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>
 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด